วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รวมนิทานอีสป

- Avaricious and Envious
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- Belling the Cat
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- Hercules and the Wagoner
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Ant and the Grasshopper
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Bald Man and the Fly
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- Bats, the Birds, and the Beasts
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Bear and the Fox
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Belly and the Members
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Boy Hunting Locusts
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Boy Who Cried ‘Wolf’
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Bundle of Sticks
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Cat-Maiden
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Charcoal-Burner and the Fuller
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Crow and the Pitcher
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Dog and the Shadow
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Dog and the Wolf
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Dog in the Manger
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Donkey and the Grasshopper
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Donkey in the Lion’s Skin
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Donkey, the Fox, and the Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Farmer and the Cranes
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Farmer and the Snake
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Father and His Sons
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fawn and His Mother
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fisher and the Little Fish
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Flies and the Honeypot
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Four Oxen and the Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Cat
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Crow
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Grapes
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Mosquitoes
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox and the Stork
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox Without a Tail
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Fox, the Rooster, and the Dog
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Frog and the Ox
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Goose with the Golden Eggs
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Hare and the Tortoise
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Hart and the Hunter
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Hart in the Ox-Stall
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Herdsman and the Lost Bull
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Horse, Hunter, and Stag
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Jay and the Peacock
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Kingdom of the Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Labourer and the Nightingale
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Lion and the Mouse
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Lion and the Statue
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Lion in Love.mp3
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Lion, the Fox, and the Beasts
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man and His Two Wives
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man and the Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man and the Satyr
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man and the Serpent
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man and the Wood
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Man, the Boy, and the Donkey
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Milkmaid and Her Pail
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Miser and His Gold
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Mole and His Mother
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Mountain in Labor
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Nurse and the Wolf
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Peacock and Juno
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Piglet, the Sheep, and the Goat
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Pomegranate, Apple-Tree, and Bramble
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Raven and the Swan
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Rooster and the Pearl
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Salt Merchant and His Donkey
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Serpent and the File
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Sick Lion
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Swallow and the Crow
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Swallow and the Other Birds
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Tortoise and the Eagle
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Town Mouse and the Country Mouse
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Traveler and His Dog
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Tree and the Reed
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Two Crabs
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Two Fellows and the Bear
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Two Pots
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Wind and the Sun
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Wolf and the Crane
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Wolf and the Kid
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Wolf and the Lamb
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Wolf in Sheep’s Clothing
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download
- The Woodman and the Serpent
ไฟล์ mp3..... download
ไฟล์ pdf....... download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น